Máy uốn dây | máy uốn dây chuyên nghiệp

Máy uốn dây

Máy uốn dây

Máy uốn dây WB-3D408R

Chức năng và tính năng: Quay 1.Head với 360 độ 2.800 mm Khu vực làm việc lớn 3.Uốn cong bên trong làm cho R khác nhau dễ dàng hơn nhiều. 4. Máy duỗi dây hỗ trợ chuyển động về phía trước và phía sau

Máy uốn dây WB-3D410R

Chức năng và tính năng: Quay 1.Head với Khu vực làm việc lớn 360 độ 2.800 mm Khu vực làm việc lớn 3.Different Ris có sẵn máy duỗi thẳng 4.Wire về phía trước và phía sau được hỗ trợ

Máy uốn dây WB-3D413R

Chức năng và tính năng: Quay 1.Head với Khu vực làm việc lớn 360 độ 2.800 mm Khu vực làm việc lớn 3.Different Ris có sẵn máy duỗi thẳng 4.Wire về phía trước và phía sau được hỗ trợ

Máy uốn dây WB-2D208

Chức năng và tính năng: Hộp cho ăn dây đúc có độ chính xác cao và độ chính xác 2.Different R có sẵn 3.Full automatic wire decoiler 4.Quick release wire straighteners

Giới thiệu sản phẩm